NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI www.BezUprzedzen.org

FUNDACJA AUTONOMIA
KONSOLA
English
Pobieranie mówiącej przeglądarki internetowej
wersja tekstowa (duże litery)
.. ..
.
"Uczymy się być rasistami, to znaczy że możemy się również nauczyć
jak nimi nie być. Rasizm nie jest genetyczny. To wszystko kwestia władzy"
Jane Elliott
. .
..

Informacje o warsztatach

Warsztaty na temat przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji to jeden z najważniejszych elementów projektu „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami”


Głównym celem warsztatów jest włączenie kwestii przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, rasę, orientację seksualną, płeć, sprawność, wiek i in. do wszelkich działań edukacyjnych, także tych, które na pierwszy rzut oka z tą tematyką nie mają nic wspólnego. W trakcie warsztatów organizowanych w ramach projektu "Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami" pracowaliśmy/łyśmy nad tym jak zaplanować, organizować i realizować działania tak by uwzględniać potrzeby osób należących do grup dyskryminowanych, defaworyzowanych i marginalizowanych.


Metodologia:


Warsztaty sa prowadzone w oparciu o podręcznik treningowy, stworzony w ramach projektu „Wzmocnienie polityki antydyskryminacyjnej”. Program jest jednak rozszerzony o elementy warsztatu antyrasistowskiego opracowanego przez Jane Elliott znanego pod nazwą „Niebieskoocy”, a także inne autorskie, materiały.


Do kogo adresowane są warsztaty?


W ramach projektu "Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami" do udziału w zajęciach były zaproszone i wzięły w nich udział szczególnie osoby zainteresowane problematyką równości, rożności i przeciwdziałania dyskryminacji. Osoby zmotywowane do podjęcia działań zmierzających do zapewnienia większej równości, przygotowane na pracę także z własnymi uprzedzeniami, zainteresowane spotkaniem innych ludzi, wymianą doświadczeń, ewentualnie stworzeniem wspólnych pomysłów, planów. W ramach projektu w warsztatach antydyskryminacyjnych wzięło udział prawie 80 osób z całego kraju (i jedna z zagranicy).


Dlaczego warto uczestniczyć w warsztacie?


W trakcie warsztatu uczestnicy i uczestniczki mieli/miały okazję:  • Zastanowić się nad własną tożsamością i przynależnością do różnych grup

  • Przyjrzeć się własnym doświadczeniom wykluczenia z grupy i nierównego traktowania

  • Zdobyć wiedzę nt. uprzedzeń, stereotypów i przepisów prawa związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, itp.

  • Zdobyć umiejętność identyfikacji przypadków dyskryminacji i reagowania na nie

  • Podnieść swoją wiedzę nt. relacji międzyludzkich i międzygrupowych, konfliktów powstających na tle różnic i możliwości radzenia sobie z nimi w życiu osobistym i zawodowym

  • Dokonać analizy kosztów związanych z powszechnością dyskryminacji i jednocześnie wartościami jakie niesie ze sobą wolne od dyskryminacji i różnorodne społeczeństwo

  • Wypracować plany działań antydyskryminacyjnych we własnym środowisku (praca, społeczność lokalna, szkoła);


Osoby zajmujące się edukacją miały także możliwość:  • Podniesienia umiejętności i kompetencji w prowadzeniu zajęć poruszających kwestie przeciwdziałania dyskryminacji i uprzedzeniom

  • Przeprowadzenia analizy istniejących modułów warsztatowych i materiałów treningowych, a także sposobu prowadzenia warsztatów, szkoleń i treningów z punktu widzenia tego na ile są nie-dyskryminujące

  • Zmiany i/lub rozwinięcia dotychczas stosowanych przez siebie metod i materiałów szkoleniowych, tak by uwzględniały potrzeby grup defaworyzowanych i dyskryminowanych


Metody pracy – warsztat prowadzony jest metodami aktywnymi, z nastawieniem na zdobywanie umiejętności praktycznych: praca indywidualna i grupowa, dyskusje, analizy przypadków, symulacje. Odwoływałyśmy/liśmy się do sytuacji z życia i doświadczeń uczestników/czek. Integralną część warsztatu stanowią projekcje filmów nt. warsztatów prowadzonych przez Jane Elliott „Niebieskoocy” a także "Delikatnie nas zabijają III. Obrazy kobiet w reklamach" Jane Kilbourne i "Maska twardziela. Przemoc, Media i Kryzys Męskości" Jacksona Katza i Shut Jhally.


Warsztaty prowadzą


Monika Serkowska - ur. 1972, ukończyła Szkołę Trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) oraz szkolenie dla trenerek WenDo-Samoobrony i Asertywności dla Kobiet i Dziewcząt. Jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Kobiet KONSOLA w ramach, którego organizowała m.in. konferencję "Przemoc wobec kobiet. Kobiety wobec przemocy", grupy wsparcia, warsztaty, manifestacje i akcje uliczne. Przez 7 lat pracowała w dziale personalnym, obecnie jest trenerką Warsztatów WenDo-Samoobrona i Asertywność dla Kobiet i Dziewcząt i Warsztatów Równościowych (dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji).

Agata Teutsch
- ur. 1975, jest absolwentką stosunków międzynarodowych na UW i Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, od 1993 działa w organizacjach działających na rzecz praw człowieka i feministycznych. Zajmowała się m.in. organizowaniem konferencji, seminariów, prowadzeniem szkoleń, pracowała przy telefonie zaufania, jest autorką opracowań dotyczących praw kobiet, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, równości kobiet i mężczyzn. Certyfikowana trenerka WenDo - samoobrony i asertywności dla kobiet WenDo, ukończyła Szkołę Trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) i szkolenie dla trenerów/ek na temat prowadzenia warsztatów z przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć (Rada Europy - Human Rights Education Programme, European Youth Center, Budapest) oraz trening dla trenerów/ek w ramach projektu twinningowego Instytutu Praw Człowieka Ludwika Boltzmanna z Austrii i Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn pt.: "Wzmocnienie polityki antydyskryminacyjnej" (metody identyfikowania, przeciwdziałania i zwalczania zjawiska dyskryminacji z przyczyn rasy, pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, wieku i orientacji seksualnej). W ramach kolejnych edycji programu "Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami" realizujemy warsztaty dla różnych grup. Oprócz tego współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami w ramach wspólnych projektów. Jesteśmy otwarte na kontakt i współpracę. fundacja@autonomia.org.pl


« poprzednia strona |  wersja do wydruku |   wersja tekstowa (duże litery)

.
Wyszukiwarka:

Google 
Web www.bezuprzedzen.org
facebook
.  
Zasubskrybuj nasz newsletter: